Garthaus Stadtlohn

Stamboom Garthaus

Garthaus Stadtlohn

De familie Garthaus uit de plaats Stadtlohn. Tot nu toe heb ik nog geen koppeling gevonden tussen Garthaus Rulle en Garthaus Stadtlohn. De naam is in het plat Duits Garthues of Garthus. Op deze pagina ziet u de plaats en de boederij Garthaus zoals die nu is. Ook een familiefoto van de Garthaus die er begin 1900 woonde.


Der Familien Garthaus im Dorf Stadtlohn. Bisher habe ich noch keine Verbindung zwischen Garthaus Rulle und Garthaus Stadtlohn gefunden. Der Name ist in den Plat Deutsch Garthues oder Garthus. Diese Seite zeigt die Lage und die Meyerhof Garthaus, wie es jetzt ist. Auch eine Familie Foto von der Garthaus, die dort lebten Anfang 1900.

CONTACT


E. pgaarthuis@hetnet.nl

W. www.fam-gaarthuis.nl

Goedereede

VERANTWOORDING


Hoewel deze site met de meeste zorg wordt samengesteld is hij het voorlopig resultaat van een nog lopend onderzoek waarbij niet alle bronnen zijn geraadpleegd en andere nagezien dienen te worden; voor de juistheid van de gegevens kan daarom niet altijd worden ingestaan. Ter bescherming van het persoonlijk leven worden de jongste generaties in de genealogie niet of slechts gedeeltelijk weergegeven. Verdere gegevens en beeldmateriaal worden met enige regelmaat toegevoegd. Mits met bronvermelding (http://www.fam-Gaarthuis.nl) kunnen gegevens buiten redenen van handelsgewin vrij worden overgenomen; kennisgeving daarvan wordt op prijs gesteld. Aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.

Stuur dit per mail naar pgaarthuis@hetnet.nl.

Copyright @ All rights reserved